Hledat:
Nepihlen [Pihlsit se | Registrace zkaznka]
Česk republika
Skupina: KNIHY A KALENDÁØE

Presco Odvážné sny 9788087034903

Informace o zbo  

Krátké pøíbìhy pro zvídavé dìti. Na poèátku každé velké vìci stojí nìjaký odvážný sen. Tato neobyèejná knížka pøináší 30 inspirativních medailonkù, v nichž se pøedstavují výjimeèné èeské osobnosti, které vynikly v nejrùznìjších oblastech a dokázaly své sny promìnit ve skuteènost. A koho tam najdete? Blanku Matragi, Adama Ondru, Miloše Formana, Zdeòka Milera a mnoho dalších.Cena:379Kè


Kd zbo PREOQJP6199
Skladem: 5 
Nkupn kok
V kok je przdn.
0Poloky v koku:
0KèCELKEM:
Informace
Druhy produkt: 1862
Kategorie 171
Ceny: Èeská Koruna
 • Kontakt
 • Obchodn podmnky
 • Potovn a baln
 • International    Purchases
 • Mna / Currency
  Jazyk / Language

  Fisher-Price

  CANPOL

  Librex

  Intex


  © KAZA Web Design Studio 2010
  Powered by CubeCart
  Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.